Apa itu Peruntukan Saham Khas Bumiputera?

Peruntukan Saham Khas Bumiputera adalah saham khas yang diperuntukan hanya kepada Bumiputera sahaja. Ia melibatkan tawaran oleh syarikat kepada :

  •     Tiers
  •     Yayasan
  •     Koperasi
  •     Syarikat
  •     Individu