SOALAN-SOALAN LAZIM

 

1. Siapakah yang layak memohon Saham Khas Bumiputera?

Pemohon mesti memenuhi syarat-syarat berikut:

 

Individu

  • Warganegara Malaysia;
  • Berstatus Bumiputera;
  • Berumur 18 tahun ke atas; dan
  • Mempunyai sumber kewangan yang mencukupi sekurang-  kurangnya RM1,000.

**Nota: Pelajar adalah tidak layak memohon.

 

Syarikat

  • Syarikat Sendirian Berhad sahaja;
  • Modal Berbayar tidak kurang dari RM100,000;
  • Pemegang saham adalah 100% Bumiputera;
  • Ahli Lembaga Pengarah adalah sekurang-kurangnya 51% Bumiputera;
  • Kakitangan sokongan adalah sekurang-kurangnya 51% Bumiputera;
  • Minimum jumlah pekerja adalah seramai dua (2) orang tidak termasuk pemegang saham/ahli lembaga pengarah; dan
  • Mempunyai sumber kewangan yang mencukupi.

 

Koperasi/Yayasan

  • Pemegang saham/ahli koperasi adalah sekurang-kurangnya 95% Bumiputera; dan
  • Mempunyai sumber kewangan yang mencukupi.

 **Nota: Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang tidak berdaftar dengan Kerajaan adalah tidak layak memohon

 

2. Apakah dokumen-dokumen berkaitan untuk memohon Saham Khas Bumiputera

Individu

  • Mengisi borang IND/SP-QP07-L05 secara dalam talian (online);
  • Salinan akaun sistem depositori pusat (CDS) atas nama sendiri;
  • Salinan penyata bank 3 bulan TERKINI (transaksi berserta baki akhir); **salinan penyata bank yang dimuat turun melalui laman web rasmi  Bank juga diterima; ATAU
  • Salinan penyata ASB/ASN/ASD/ASW 6 bulan TERKINI (secara dalam talian atau di cawangan ASNB); ATAU
  • Salinan penyata Fixed Deposit 6 bulan TERKINI; ATAU
  • Salinan penyata Tabung Haji TERKINI;
  • Salinan Kad Pengenalan (berpalang) dan/atau Surat Pengesahan Status Bumiputera (Sabah/ Sarawak) yang jelas

 

Syarikat

  • Mengisi borang IND/SP-QP07-L03 secara dalam talian (online);
  • Salinan penyata bank 3 bulan TERKINI (transaksi berserta baki akhir); **salinan penyata bank yang dimuat turun melalui laman web rasmi Bank juga diterima;
  • Surat sokongan pembiayaan kewangan (jika ada);
  • Laporan Kewangan Tahunan/ Audited Account yang TERKINI disahkan oleh Juru Audit Bertauliah; dan
  • Keputusan resolusi Ahli-ahli Lembaga Pengarah bagi melanggan saham;

 

Koperasi

  • Mengisi borang IND/SP-QP07-L04 secara dalam talian (online);
  • Salinan penyata bank 3 bulan TERKINI (transaksi berserta baki akhir); **salinan penyata bank yang dimuat turun melalui laman web rasmi Bank juga diterima;
  • Surat sokongan pembiayaan kewangan (jika ada);
  • Laporan Kewangan Tahunan/ Audited Account yang TERKINI disahkan oleh Juru Audit Bertauliah; dan
  • Keputusan resolusi Ahli-ahli Lembaga bagi melanggan saham;

         

3. Bagaimanakah cara memohon/ melanggan Saham Khas Bumiputera?

  • Makluman mengenai peruntukan saham khas Bumiputera akan dipaparkan dalam web (http://sahamonline.miti.gov.my) dari semasa ke semasa.       
  • Borang pendaftaran boleh diperolehi melalui laman web tersebut (http://sahamonline.miti.gov.my).
  • Langkah-langkah melanggan saham MITI:
   1. Daftar melalui sahamonline.miti.gov.my dengan memasukkan ‘ID Pengguna’ iaitu No. Kad Pengenalan Pemohon
   2. Pilih Jenis Pelabur > Tekan Daftar
   3. Isi maklumat serta muatnaik dokumen yang diperlukan > Tanda ? Kotak Pengakuan > Tekan Hantar
   4. Semak emel yang didaftar bagi penukaran Kata Laluan Sementara
   5. Layari portal untuk maklumat saham yang ditawarkan iaitu www.miti.gov.my > Our Services > Bumiputera > Bumiputera Special Shares

 

4. Apakah prosedur-prosedur untuk melanggan Saham Khas Bumiputera?

  

Permohonan Saham Khas Bumiputera

  • Pelabur MITI perlu membuat permohonan secara dalam talian (online);
  • Selepas mengisi jumlah unit yang dipohon, pelabur dikehendaki mencetak borang permohonan langganan saham dan menyertakan dokumen dokumen sokongan yang tertera seperti di Senarai Semak (jumlah unit yang dipohon adalah MUKTAMAD);
  • Pelabur perlu menghantar dokumen tersebut secara serahan tangan (di dalam Kotak Biru yang berada di Lobi Aras 1, Menara MITI) atau pos ke alamat:  

 

Pengarah
Bahagian AKI, Seranta & Saham  
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri
Aras 15, Menara MITI
No. 7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 KUALA LUMPUR

 **Nota: permohonan melalui emel atau faks TIDAK DITERIMA                              

              

5. Bagaimanakah pemohon boleh mengetahui keputusan peruntukan Saham Khas Bumiputera yang diluluskan oleh MITI?

  • Keputusan akan dihebahkan melalui laman web (http://sahamonline.miti.gov.my) selepas 40 hari bekerja dari tarikh tutup permohonan. Namun, ianya tertakluk kepada sebarang pindaan.    
  • Keputusan adalah MUKTAMADdan sebarang rayuan tidak akan diterima.

 

6. Adakah anak syarikat milik kerajaan negeri layak memohon peruntukan Saham Khas Bumiputera?

Layak. Walau bagaimanapun, keputusan muktamad adalah tertakluk kepada kelulusan pihak MITI.

  

7. Berapakah unit saham yang boleh dipohon? Ada had maksima dan minima?

  • Minima unit saham yang boleh dipohon ialah sebanyak 1,000 unit sahaja, manakala tiada had maksima ditetapkan.
  • Keputusan muktamad adalah tertakluk kepada kelulusan pihak MITI.

  

8. Kenapa penyata kewangan sangat penting? Kalau tiada duit dalam akaun, adakah permohonan akan ditolak?

Permohonan akan ditolak sekiranya pemohon tidak dapat membuktikan  penyata/sumber kewangan yang mencukupi untuk melanggan saham yang dipohon.

 

9. Sekiranya pemohon adalah individu, bolehkah suami/isteri dan anak-anak juga memohon?

Boleh memohon. Keputusan muktamad adalah tertakluk kepada kelulusan pihak MITI.

 

10. Sekiranya pemohon bekerja dan dalam masa yang sama belajar di IPT, adakah pemohon layak memohon Saham Khas Bumiputera?

Pelajar sepenuh masa sama ada di sekolah atau IPTA/IPTS/Universiti Luar Negara adalah tidak layak memohon Saham Khas Bumiputera di bawah peruntukan MITI.

Walau bagaimanapun, pemohon yang mempunyai pekerjaan tetap dan belajar secara separuh masa adalah layak memohon dengan mengemukakan surat pengesahan dari universiti.

 

11. Adakah benar bahawa salah satu daripada kriteria untuk syarikat Bumiputera yang layak untuk memohon saham khas Bumiputera adalah bahawa syarikat itu mesti menyediakan bukti aset bersih bernilai sekurang-kurangnya RM10 juta atau bagi individu, aset bernilai sekurang-kurangnya RM3 juta? Adakah ini masih terpakai ke atas peruntukan saham khas yang dikeluarkan oleh MITI?

Pemohon mestilah mematuhinya jika kriteria di atas telah dinyatakan oleh MITI semasa tawaran IPO saham khas Bumiputera.