DAFTAR YAYASAN


  Bahagian bertanda * wajib diisi


PENGAKUAN:

  Saya wakil Yayasan yang diberi kuasa memohon Saham Khas Bumiputera mengaku dan faham bahawa:
  1. Semua maklumat yang diberikan dalam borang ini dan lampirannya adalah betul dan benar;
  2. Sekiranya maklumat yang diberikan palsu atau dengan niat/tanpa niat menyembunyikan sebarang maklumat, permohonan ini akan terbatal dan ditolak serta-merta;
  3. Seputusan peruntukan ini adalah muktamad dan tiada sebarang rayuan akan dilayan;
  4. Jika tiada sebarang jawapan diterima daripada Kementerian dalam tempoh dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan, maka permohonan saya adalah TIDAK BERJAYA; dan
  5. Yayasan ini berstatus Bumiputera dan mengambil maklum Kementerian berhak membuat semakan dengan Jabatan/agensi berkaitan.

PENAFIAN:

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) tidak pernah melantik mana-mana agensi, pihak ketiga atau orang tengah sebagai agen dan tidak mengenakan sebarang yuran/bayaran/caj/komisen untuk menguruskan permohonan saham khas Bumiputera bagi pihak Kementerian.
Set Semula