DAFTAR SYARIKAT


  Bahagian bertanda * wajib diisi
Nota: Sila muatnaik imej SSM yang berwarna dan jelas. Format yang dibenarkan adalah: "png", "jpeg", "jpg"

Struktur Modal (minimum RM100,000 sahaja)

i.
%
ii.
%
   
 
%
 
%
iii.
%

Struktur Lembaga Pengarah, Pengurusan dan Pekerja *

Kumpulan Bumiputera Bukan Bumiputera Asing
Bilangan Peratus % Bilangan Peratus % Bilangan Peratus %
a) Lembaga Pengarah
b) Pengurusan, Penyelia & Teknik
c) Perkeranian/Pekerja Am
Punca Kewangan


PENGAKUAN:

  Saya wakil Syarikat yang diberi kuasa memohon Saham Khas Bumiputera MENGAKU dan FAHAM bahawa:
  1. Semua maklumat yang diberikan dalam borang ini dan lampirannya adalah betul dan benar;
  2. Sekiranya maklumat yang diberikan palsu atau dengan niat/tanpa niat menyembunyikan sebarang maklumat, permohonan ini akan terbatal dan ditolak serta-merta;
  3. KEPUTUSAN Peruntukan Saham Khas Bumiputera ini adalah MUKTAMAD dan TIADA SEBARANG RAYUAN akan dilayan;
  4. Syarikat ini berstatus Bumiputera dan mengambil maklum Kementerian berhak membuat semakan dengan Jabatan/agensi berkaitan.

PENAFIAN:

Kementerian Pelaburan, Perdagangan Dan Industri (MITI) tidak pernah melantik mana-mana agensi, pihak ketiga atau orang tengah sebagai agen dan tidak mengenakan sebarang yuran/bayaran/caj/komisen untuk menguruskan permohonan saham khas Bumiputera bagi pihak Kementerian.

Set Semula