DAFTAR KOPERASI


  Bahagian bertanda * wajib diisi
Nota: Sila muatnaik imej SSM yang berwarna dan jelas. Format yang dibenarkan adalah: "png", "jpeg", "jpg"

Struktur Modal (minimum RM100,000 sahaja)


i.
 
 
 
ii.

Ahli/Pemegang Saham Koperasi *

Kaum Bilangan Peringkat Jumlah Peratus %
Pusat Negeri Daerah
Bumiputera
Bukan Bumiputera

Struktur Lembaga Pengarah, Pengurusan dan Pekerja

Kumpulan Bumiputera Bukan Bumiputera Asing
Bilangan Peratus % Bilangan Peratus % Bilangan Peratus %
a) Lembaga Pengarah
b) Pengurusan, Penyelia & Teknik
c) Perkeranian/Pekerja Am
Punca Kewangan


PENGAKUAN:

  Saya wakil Koperasi yang diberi kuasa memohon Saham Khas Bumiputera mengaku dan faham bahawa:
  1. Semua maklumat yang diberikan dalam borang ini dan lampirannya adalah betul dan benar;
  2. Sekiranya maklumat yang diberikan palsu atau dengan niat/tanpa niat menyembunyikan sebarang maklumat, permohonan ini akan terbatal dan ditolak serta-merta;
  3. Keputusan peruntukan ini adalah muktamad dan tiada sebarang rayuan akan dilayan;
  4. Jika tiada sebarang jawapan diterima daripada Kementerian dalam tempoh dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan, maka permohonan saya adalah TIDAK BERJAYA; dan
  5. Koperasi ini berstatus Bumputera dan mengambil maklum Kementerian berhak membuat semakan dengan Jabatan/agensi berkaitan.

PENAFIAN:

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) tidak pernah melantik mana-mana agensi, pihak ketiga atau orang tengah sebagai agen dan tidak mengenakan sebarang yuran/bayaran/caj/komisen untuk menguruskan permohonan saham khas Bumiputera bagi pihak Kementerian.
Set Semula