DAFTAR PELABUR


Maklumat Peribadi

  Bahagian bertanda * wajib diisi
Sila isi Nama Penuh seperti yang tertera di dalam Kad Pengenalan

Klik disini untuk lihat Senarai Rujukan Bangsa.
Sila masukkan format emel yang betul. Contoh: test@gmail.com ATAU test@yahoo.com

Nota: Sila Muat Naik gambar hadapan No. Kad Pengenalan. Format yang dibenarkan adalah: "png", "jpeg", "jpg"

Nota: Sila Muat Naik gambar belakang No. Kad Pengenalan. Format yang dibenarkan adalah: "png", "jpeg", "jpg"

Nota: Sila pastikan No. Akaun CDS (15 digit tanpa '-') dimasukkan dalam format yang betul. Contoh: 015003060010500

Maklumat Pasangan

PENGAKUAN:

  Saya MENGAKU dan FAHAM bahawa:
  1. Segala maklumat yang diberikan di dalam borang ini dan lampirannya adalah betul and benar;
  2. Sekiranya maklumat yang diberikan palsu atau dengan niat/tanpa niat menyembunyikan sebarang maklumat, permohonan ini akan terbatal dan ditolak serta-merta;
  3. KEPUTUSAN Peruntukan Saham Khas Bumiputera adalah MUKTAMAD dan TIADA SEBARANG RAYUAN akan dilayan;
  4. Saya berstatus Bumiputera dan mengambil maklum Kementerian berhak membuat semakan dengan Jabatan/agensi berkaitan.
PENAFIAN:

Kementerian Pelaburan, Perdagangan Dan Industri (MITI) tidak pernah melantik mana-mana agensi, pihak ketiga atau orang tengah sebagai agen dan tidak mengenakan sebarang yuran/bayaran/caj/komisen untuk menguruskan permohonan saham khas Bumiputera bagi pihak Kementerian.


Set Semula