Pendaftaran IndividuContoh: 03-62038878
 –  Contoh: 017-2256356
Contoh: mymiti@gmail.com
Alamat emel adalah terkini dan aktif
Contoh: pesara/guru/siswazah/pegawai eksekutif
2)
3)Sila Nyatakan
* Saiz tidak melebihi 1MB
Format: jpg, gif

Sila muatnaik imej pengenalan depan dan belakang yang bewarna dan jelas


Pengakuan

Saya mengaku dan faham bahawa:
  1. Segala maklumat yang diberikan di dalam borang ini dan lampirannya adalah betul and benar;
  2. sekiranya maklumat yang diberikan palsu atau dengan niat/tanpa niat menyembunyikan sebarang maklumat, permohonan ini akan terbatal dan ditolak serta-merta;
  3. keputusan peruntukan Saham Khas Bumiputera adalah muktamad dan tiada sebarang rayuan akan dilayan;
  4. jika tiada sebarang jawapan diterima daripada Kementerian dalam tempoh dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan, maka permohonan saya adalah TIDAK BERJAYA; dan
  5. saya berstatus Bumputera dan mengambil maklum Kementerian berhak membuat semakan dengan Jabatan/agensi berkaitan.