• Bermula SEPTEMBER 2014, permohonan Saham Khas Bumiputera hendaklah dibuat secara online (www.sahamonline.miti.gov.my).
  • Makluman kepada semua pelabur yang telah berdaftar sebagai pelabur Bumiputera MITI, proses penilaian telah selesai dilaksanakan dan pelabur boleh memohon Saham Khas Bumiputera menerusi sistem sahamonline
  • Bagi tujuan pendaftaran sebagai pelabur Bumiputera (individu), pemohon dikehendaki memuatnaik kad pengenalan berwarna muka depan dan belakang dengan jelas dalam format JPEG.
  • Bagi permohonan syarikat/koperasi/yayasan, sila muatnaik salinan sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau dokumen berkaitan yang setaraf bagi Koperasi/ Yayasan yang jelas.